OKAMURA 「CUBIST」
Catalog(A4ヨコ/12P)

CREATIVE DIRECTOR | KUROKAWA YASUO
ART DIRECTOR | KUROKAWA YASUO
DESIGNER | SHIMOBABA RENA / ISHITO KOSUKE
COPYWRITER |  WADA KOTARO
PHOTOGRAPHER | NAKAMICHI ATSUSHI